Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Ευχαριστούμε τους γονείς του Δημοτικού Σχολείου «ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ» που μας επέλεξαν για τα αναμνηστικά των αποφοίτων της Έκτης Δημοτικού.
Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά!!!!!

www.facebook.com/RainbowHandmadeArt/photos/a....